อา
พฤ
27
28
29
30
1
2
3
กิจกรรมวันที่ 1 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 3 ธันวาคม
4
5
6
7
8
9
10
กิจกรรมวันที่ 4 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 6 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 7 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 8 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 10 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
11
12
13
14
15
16
17
กิจกรรมวันที่ 11 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 12 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 13 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 14 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 15 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 16 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 17 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
18
19
20
21
22
23
24
กิจกรรมวันที่ 18 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 19 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 20 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 21 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 22 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 23 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 24 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมวันที่ 25 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 27 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 28 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 29 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 30 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 31 ธันวาคม
ไม่มีกิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
0

คน

จำนวนผู้ใช้บริการ
(คนพิการ)
0

ปี (จ.สมุทรสาคร)

ผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
อายุสูงสุด
0

ปี (จ.สมุทรสาคร)

ผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
อายุน้อยสุด
0

คน

ช่วยเหลือตัวเองได้
เหลือรอคิว
0

คน

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เหลือรอคิว

สนับสนุนคนพิการบางปะกง

คลิปวีดีโอ

1/16 วิดีโอ
1
LIVE 🔴 | สด #saveคนพิการ EP.11  รางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 โดย “บ้านบางปะกง”เพื่อคนพิการ
LIVE 🔴 | สด #saveคนพิการ EP.11 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 โดย “บ้านบางปะกง”เพื่อคนพิการ
2
ชีวิตติดล้อ
ชีวิตติดล้อ
3
ภาษามือ ป้องกันตัวเอง
ภาษามือ ป้องกันตัวเอง
4
กิจกรรมของผู้ใช้บริการ (คนพิการ) กิจกรรมมัดย้อม
กิจกรรมของผู้ใช้บริการ (คนพิการ) กิจกรรมมัดย้อม
5
ขอขอบคุณผู้บริจาค
ขอขอบคุณผู้บริจาค
6
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา
7
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP1
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP1
8
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP2
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP2
9
โควิด EP3 : รู้จักวัคซีน โควิด
โควิด EP3 : รู้จักวัคซีน โควิด
10
คู่มือวัคซีน โควิด EP4 :
คู่มือวัคซีน โควิด EP4 :
11
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5
12
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5.1
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5.1
13
คู่มือวัคซีนโควิด19 EP 6
คู่มือวัคซีนโควิด19 EP 6
14
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP6.1
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP6.1
15
มือวัคซีน โควิด-19 EP7  : ฉีดวัคซีนมีโอกาสแพร่เชื้อ
มือวัคซีน โควิด-19 EP7 : ฉีดวัคซีนมีโอกาสแพร่เชื้อ
16
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP8
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP8

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหน่วยงาน