อา
พฤ
27
28
29
30
31
1
2
กิจกรรมวันที่ 1 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 2 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
3
4
5
6
7
8
9
กิจกรรมวันที่ 3 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 4 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 5 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 6 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 7 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 8 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 9 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
10
11
12
13
14
15
16
กิจกรรมวันที่ 10 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 11 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 12 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 13 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 14 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 15 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 16 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
17
18
19
20
21
22
23
กิจกรรมวันที่ 17 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 18 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 19 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 20 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 21 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 22 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 23 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
24
25
26
27
28
29
30
กิจกรรมวันที่ 24 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 25 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 26 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 27 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 28 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 29 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 30 กันยายน
ไม่มีกิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
0

คน

จำนวนผู้ใช้บริการ
(คนพิการ)
0

ปี (จ.สมุทรสาคร)

ผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
อายุสูงสุด
0

ปี (จ.สมุทรสาคร)

ผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
อายุน้อยสุด
0

คน

ช่วยเหลือตัวเองได้
เหลือรอคิว
0

คน

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เหลือรอคิว

คลิปวีดีโอ

1/19 วิดีโอ
1
วีดีทัศน์ สคพ บางปะกง 2566
วีดีทัศน์ สคพ บางปะกง 2566
2
ชีวิตติดล้อ
ชีวิตติดล้อ
3
ภาษามือ ป้องกันตัวเอง
ภาษามือ ป้องกันตัวเอง
4
กิจกรรมของผู้ใช้บริการ (คนพิการ) กิจกรรมมัดย้อม
กิจกรรมของผู้ใช้บริการ (คนพิการ) กิจกรรมมัดย้อม
5
ขอขอบคุณผู้บริจาค
ขอขอบคุณผู้บริจาค
6
VTR สคพ บางปะกง 2565
VTR สคพ บางปะกง 2565
7
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา
8
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP1
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP1
9
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP2
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP2
10
โควิด EP3 : รู้จักวัคซีน โควิด
โควิด EP3 : รู้จักวัคซีน โควิด
11
คู่มือวัคซีน โควิด EP4 :
คู่มือวัคซีน โควิด EP4 :
12
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5
13
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5.1
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5.1
14
คู่มือวัคซีนโควิด19 EP 6
คู่มือวัคซีนโควิด19 EP 6
15
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP6.1
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP6.1
16
มือวัคซีน โควิด-19 EP7  : ฉีดวัคซีนมีโอกาสแพร่เชื้อ
มือวัคซีน โควิด-19 EP7 : ฉีดวัคซีนมีโอกาสแพร่เชื้อ
17
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP8
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP8
18
19
วีดีทัศน์ สคพ บางปะกง 2566
วีดีทัศน์ สคพ บางปะกง 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหน่วยงาน