อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
กิจกรรมวันที่ 1 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 2 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 3 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 4 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 5 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 6 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 7 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
8
9
10
11
12
13
14
กิจกรรมวันที่ 8 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 9 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 12 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 13 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 14 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
15
16
17
18
19
20
21
กิจกรรมวันที่ 15 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 16 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 17 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 18 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 19 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 20 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 21 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
22
23
24
25
26
27
28
กิจกรรมวันที่ 22 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 24 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 25 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 26 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 27 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 28 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
29
30
31
1
2
3
4
กิจกรรมวันที่ 29 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม
ไม่มีกิจกรรม
0

คน

จำนวนผู้ใช้บริการ
(คนพิการ)
0

ปี (จ.สมุทรสาคร)

ผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
อายุสูงสุด
0

ปี (จ.สมุทรสาคร)

ผู้ใช้บริการ (คนพิการ)
อายุน้อยสุด
0

คน

ช่วยเหลือตัวเองได้
เหลือรอคิว
0

คน

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เหลือรอคิว
Previous
Next

สนับสนุนคนพิการบางประกง

การจัดกิจกรรม/CSR

การจัดกิจกรรม/CSR

ผลิตภัณฑ์อาชีวบำบัด

ผลิตภัณฑ์อาชีวบำบัด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

สำรวจความคิดเห็น

สำรวจความคิดเห็น

ติดต่อ สคพ.บางปะกง

ติดต่อ สคพ.บางปะกง

คลิปวีดีโอ

1/16 วิดีโอ
1
LIVE 🔴 | สด #saveคนพิการ EP.11  รางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 โดย “บ้านบางปะกง”เพื่อคนพิการ
LIVE 🔴 | สด #saveคนพิการ EP.11 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 โดย “บ้านบางปะกง”เพื่อคนพิการ
2
ชีวิตติดล้อ
ชีวิตติดล้อ
3
ภาษามือ ป้องกันตัวเอง
ภาษามือ ป้องกันตัวเอง
4
กิจกรรมของผู้ใช้บริการ (คนพิการ) กิจกรรมมัดย้อม
กิจกรรมของผู้ใช้บริการ (คนพิการ) กิจกรรมมัดย้อม
5
ขอขอบคุณผู้บริจาค
ขอขอบคุณผู้บริจาค
6
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา
7
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP1
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP1
8
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP2
คู่มือวัคซีนโควิด-19 EP2
9
โควิด EP3 : รู้จักวัคซีน โควิด
โควิด EP3 : รู้จักวัคซีน โควิด
10
คู่มือวัคซีน โควิด EP4 :
คู่มือวัคซีน โควิด EP4 :
11
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5
12
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5.1
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP 5.1
13
คู่มือวัคซีนโควิด19 EP 6
คู่มือวัคซีนโควิด19 EP 6
14
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP6.1
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP6.1
15
มือวัคซีน โควิด-19 EP7  : ฉีดวัคซีนมีโอกาสแพร่เชื้อ
มือวัคซีน โควิด-19 EP7 : ฉีดวัคซีนมีโอกาสแพร่เชื้อ
16
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP8
คู่มือวัคซีน โควิด-19 EP8

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหน่วยงาน

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าสู่ Facebook Official Page   เข้าสู่ Instagram   เข้าสู่ Line Chat   เข้าสู่ Youtube Channel