ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายใน สคพ.บางปะกง ประจำปีงบประมาณ 2566

4   พฤศจิกายน  2565 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายใน สคพ.บางปะกง ประจำปีงบประมาณ 2566

 โหลดเอกสารแนบ