ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการบางปะกง ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี    และประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ องค์กรคนพิการในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ในสังกัด     ร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 เวลา  08.30  - 12.00  น.ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 และปาฐกถาพิเศษ "Next Step : ก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียม" โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (ปลัด พม.)...

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง เข้าร่วมพิธีรับมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบริษัท P&G ประเทศไทย จำกัด ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณวัดหนองปรือ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด และนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนกระทรวงพม. และคณะผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา มีนายนิธิน ดาบาริ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท P&G นายอาร์ปัน กุปตะ กรรมการผู้จัดการ P&G ประเทศไทย จำกัด...