ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  มอบหมายให้  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ   จัดทำกิจกรรมและเสริมทักษะให้ผู้ใช้บริการ  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการจ้างงานตามมาตรา ๓๓  ให้กับ  บริษัท  แอลพีเอส  บิสิเนส  กรุ๊ป  จำกัด  (LPS  BUSINESS  GROUP  CO.,LTD)  อำเภอบางบ่อ  จังหวัด  สมุทรปราการ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  อาคารอาชีวบำบัด  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item...