/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 25 พฤศจิกายน 2565ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและจัดจ้างเหมาบริการคลิ๊กประกาศที่นี่ ...

4   พฤศจิกายน  2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายใน สคพ.บางปะกง ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลดเอกสารแนบ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 7 ตุลาคม 2565 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊กประกาศที่นี่...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}รายงานงบการเงิน ปี 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ประกาศ รายการ เอกสารแนบ 31 ตุลาคม 2564 งบทดลองราชการ เดือน ต.ค. 64 30 พฤศจิกายน 2564 งบทดลองราชการ เดือน พ.ย. 64 31 ธันวาคม 2564 งบทดลองราชการ เดือน ธ.ค. 64 31 มกราคม 2565 งบทดลองราชการ เดือน ม.ค. 65 28 กุมภาพันธ์ 2565 งบทดลองราชการ เดือน ก.พ. 65 31 มีนาคม 2565 งบทดลองราชการ เดือน...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 22 กันยายน 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ประกาศ วันที่ 14 กันยายน 2565 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีปารประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดเอกสารแนบ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 17  กุมภาพันธ์ 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ คลิ๊กประกาศที่นี่  หมายเหตุ  เอกสาร ในการสมัคร ตัวจริง ให้ยื่นก่อนสอบ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 3  กุมภาพันธ์ 2565ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จำนวน 4 งาน 5 อัตราใบสมัครงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลผู้สมัครงานกรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และแนบเอกสารการสมัครสอบส่งมาที่จดหมายอิเล็คทรอนิค(email) bpkhome@dep.go.th หรือ bpkhomeorg1@gmail.com...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 3  กุมภาพันธ์ 2565ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จำนวน 4 งาน 5 อัตรา...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 13 ม.ค. 2565 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564...