/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 7 มีนาคม 2566ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง (ตำแหน่งพี่เลี้ยง)28 กุมภาพันธ์ 2566ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพี่เลี้ยง)20 กุมภาพันธ์ 2566ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเจ้าหน้าที่ประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง คลิ๊กประกาศที่นี่ 27 มกราคม 2565ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและจัดจ้างเหมาบริการ คลิ๊กประกาศที่นี่ ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 25  มกราคม  2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 12 มกราคม 2565ประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสถานคุ้มรองและพัฒนาคนพิการบางปะกงพร้อมรื้อถอน...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 12 มกราคม 2565 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สคพ.บางปะกง ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 25 พฤศจิกายน 2565ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและจัดจ้างเหมาบริการคลิ๊กประกาศที่นี่ ...

4   พฤศจิกายน  2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายใน สคพ.บางปะกง ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลดเอกสารแนบ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 7 ตุลาคม 2565 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊กประกาศที่นี่...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}รายงานงบการเงิน ปี 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ประกาศ รายการ เอกสารแนบ 31 ตุลาคม 2564 งบทดลองราชการ เดือน ต.ค. 64 30 พฤศจิกายน 2564 งบทดลองราชการ เดือน พ.ย. 64 31 ธันวาคม 2564 งบทดลองราชการ เดือน ธ.ค. 64 31 มกราคม 2565 งบทดลองราชการ เดือน ม.ค. 65 28 กุมภาพันธ์ 2565 งบทดลองราชการ เดือน ก.พ. 65 31 มีนาคม 2565 งบทดลองราชการ เดือน...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 22 กันยายน 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ประกาศ วันที่ 14 กันยายน 2565 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีปารประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดเอกสารแนบ...