วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 19 กันยายน  2566 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ  คลิ๊กประกาศที่นี่   28 เมษายน 2566 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง (ตำแหน่งพี่เลี้ยง) 7 มีนาคม 2566 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง (ตำแหน่งพี่เลี้ยง) 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพี่เลี้ยง) 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเจ้าหน้าที่ประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง คลิ๊กประกาศที่นี่  27 มกราคม 2565 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและจัดจ้างเหมาบริการ คลิ๊กประกาศที่นี่ ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 17  กุมภาพันธ์ 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ คลิ๊กประกาศที่นี่  หมายเหตุ  เอกสาร ในการสมัคร ตัวจริง ให้ยื่นก่อนสอบ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 3  กุมภาพันธ์ 2565ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จำนวน 4 งาน 5 อัตราใบสมัครงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลผู้สมัครงานกรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และแนบเอกสารการสมัครสอบส่งมาที่จดหมายอิเล็คทรอนิค(email) bpkhome@dep.go.th หรือ bpkhomeorg1@gmail.com...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 3  กุมภาพันธ์ 2565ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จำนวน 4 งาน 5 อัตรา...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 7 มกราคม 2565ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จำนวน 2 งาน 4 อัตรา...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 9 ตุลาคม 2564ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จำนวน 2 งาน 4 อัตราใบรับสมัครงาน...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 27 ตุลาคม 2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 12 ตุลาคม 2564ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 23 กันยายน 2564รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 17 กันยายน 2564รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...