4   พฤศจิกายน  2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายใน สคพ.บางปะกง ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลดเอกสารแนบ...

ประกาศ วันที่ 14 กันยายน 2565 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีปารประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดเอกสารแนบ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 13 ม.ค. 2565 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 18 ธ.ค. 2564 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูประกาศ...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 08 ตุลาคม 2564ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 04 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 15 กันยายน 2564การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))เอกสารแนบ การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))...

เอกสารประกาศและเอกสารประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 20 กันยายน 2564ขอบเขตรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 15 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 15 กันยายน 2564ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปร.4 ปร.5 ปร.6BOQประมาณการก่อสร้างแบบแปลนรายการประกอบ 1รายการประกอบ 2...