/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 22 กันยายน 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 5 ม.ค. 2565 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูประกาศ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พก. ประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 10 กันยายน 2564รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ของส่วนกลางรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ของกองทุนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ของศูนย์ฯรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ของสถานฯ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พก. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 9 สิงหาคม 25641.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของส่วนกลาง2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของศูนย์3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของสถานฯ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พก. ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 8 กรกฎาคม 2564รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของส่วนกลางรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของกองทุนฯรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของศูนย์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของสถานฯ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พก. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 10 มิถุนายน 25641.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของส่วนกลาง2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของกองทุนฯ3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของศูนย์ฯ4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของสถานฯ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พก. ประจำเดือนเมษายน 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 10 พฤษภาคม 2564รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 ของส่วนกลางรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 ของกองทุนฯรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 ของศูนย์ฯรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 2564 ของสถานฯ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พก. ประจำเดือนมีนาคม 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 7 เมษายน 25641.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ของส่วนกลาง2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ของกองทุนฯ3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ของศูนย์4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ของสถานฯ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พก. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 5 มีนาคม 2564รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของส่วนกลางรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของกองทุนฯรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของศูนย์ฯรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของสถานฯ...

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง พก. ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 22 กุมภาพันธ์ 2564รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของส่วนกลางรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน...