ติดต่อเรา

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่ 70 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24130

0 3359 9557 ต่อ 400 หรือ 0
0 3359 9557 ต่อ 109

saraban@bpkhome.org
bpkhome@dep.go.th

หมายเลขโทรศัพท์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-3359-9557 ถึง 8
โทรสาร 0-3359-9557 ต่อ 109
ที่
สถานที่
ภายนอก
ภายใน
หมายเหตุ

1

อาคารสำนักงาน

หัวหน้าบริหารทั่วไป

101

งานพัสดุ

102

งานธุรการ

112

งานการเงินและบัญชี

113

2

อาคารแรกรับ

งานบริจาคและงานแรกรับ/ให้คำปรึกษาและศูนย์การเรียนรู้

103

รปภ.

0-3359-9557

105

นอกเวลาราชการ

3

กลุ่มงานคุ้มครองคนพิการและงานพยาบาล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองคนพิการ

200

งานสังคมสงเคราะห์

201

งานพยาบาล

202

4

กลุ่มงานพัฒนาคนพิการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาคนพิการ

300

อาคารอาชีวะบำบัด

301

5

อาคารสำนักงาน - กลุ่มมาตรการและกลไก

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการและกลไก จนท.

114

6

ศูนย์บริการสาขาฯ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาขาฯ

501

งานทะเบียนออกบัตรคนพิการ

500

ติดต่อ สอบถาม

Contact Us