แผนการรับมือ ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในสถานคุ้มครองฯ