คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 86/2564 เรื่อง มาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเข้าเขต พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

24 สิงหาคม 2564