ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการประกวด https://drive.google.com/file/d/1gME0lzVbZm9uEeL5F2dD_J4OV7MFCPzC/view

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

24 สิงหาคม 2564