ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลไทยในรูปของ “ทุนสนับสนุนการศึกษา” ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับบุคลากรชาวไทยทั้งในภาคและภาคเอกชน โดยไม่มีข้อผูกพันทุนใดๆ สถาบันเทดนโลยีแห่งเอเชีย จึงขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ทางเว็บไซต์ https://www.ait.ac.th/ ทีงนี้ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิไลลักษณ์ อยู่เปรม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2524-5023 หรือคุณกาญจนา วิไลลักษณ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2524-3449 หรือทางอีเมล rtg@ait.asia

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง