ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.pawn.co.th/assets/files/N6C2Vj5P22062021032959.pdf

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

25 มิถุนายน 2564