ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.pawn.co.th/assets/files/oRfqSVbG07072021010607.pdf

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

13 กรกฎาคม 2564