การคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

23 กันยายน 2564