ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จำนวน 2 งาน 4 อัตรา