ขอเชิญร่วมโหวตลงคะแนนเสียงเน็ตประชารัฐ

ขอเชิญร่วมโหวตลงคะแนนเสียงเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband Internet Project: Net Phacharat) เพื่อรับรางวัล “WSIS Project Prizes 2018” ของ ITU 

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/prizes/2019/