งานเลี้ยงส่งท่านผู้ปกครองสถานฯ นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดงานเลี้ยงส่งท่านผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ดลบันดาลให้ ผปค.บ้านพระประแดง นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปรารถนา มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
แฟ้มภาพ: