สคพ.บางปะกง ร่วมกิจกรรมอาสา

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง และนายไกรสร แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ และทีม One Home จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ ก่อนพิธีส่งมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์ สิ่งแวดล้อม พร้อมตรวจเยี่ยมคนพิการที่อาศัยอยู่ ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10 น. ณ วัดหนองปรือ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา