สคพ.บางปะกง เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง และนายไกรสร แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช    บ้านสวนสายใย   -   ก้อนแก้ว และประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านผู้ป่วยจิตเวช ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา