สคพ.บางปะกง เข้าร่วมงานคนพิการสากลประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

                      ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการบางปะกง ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี    และประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ องค์กรคนพิการในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ในสังกัด     ร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 เวลา  08.30  - 12.00  น.ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 และปาฐกถาพิเศษ "Next Step : ก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียม" โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริการกระทรวง พม.เข้าร่วมงาน