สคพ.บางปะกง เข้าร่วมพิธีรับมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง เข้าร่วมพิธีรับมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบริษัท P&G ประเทศไทย จำกัด ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณวัดหนองปรือ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด และนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนกระทรวงพม. และคณะผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา มีนายนิธิน ดาบาริ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท P&G นายอาร์ปัน กุปตะ กรรมการผู้จัดการ P&G ประเทศไทย จำกัด ร่วมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่ากิจกรรมฯในวันนี้