สคพ.บางปะกง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่เเละผู้ใช้บริการ (คนพิการ)

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง นางขจรศรี  รตางศุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายภัทรศักดิ์  หนองหงอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจากสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุขอำเภอบางปะกง และโรงพยาบาลบางปะกง ที่ให้การสนับสนุนวัคซีนพร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคาร ๓๐ ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: