ผอ.สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสคพ.บางปะกง

               พลโท  นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  และคณะเข้าดูและติดตามกิจกรรมดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟัน  โดยมีว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  และเจ้าหน้าที่  ร่วมให้การต้อนรับการดำเนินกิจกรรมการดูแลช่องปากให้แก่ผู้ใช้บริการ  เพื่อดูแลสุขภาพฟันให้แก่ผู้ใช้บริการทุกๆคน  ในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม  ๓๐  ปี  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา