จัดพิธีทำบุญ พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันประกาศจัดตั้ง สคพ.ปางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสครบรอบ ๔๑ ปี

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   นางวรรณภา  แพทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ   นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ   นางขจรศรี  รตางศุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   และคณะเจ้าหน้าที่  จัดพิธีทำบุญพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  เนื่องในโอกาสครบรอบวันประกาศจัดตั้งสคพ.บางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในโอกาสครบรอบ ๔๑ ปี  โดยจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า  ถวายสังฆทาน  เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล  ให้กับผู้ใช้บริการที่ล่วงลับ  ตลอดจนพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พระพุทธรูปประจำหน่วยงาน  องค์พระประชาบดี  ศาลพระภูมิเจ้าที่  ศาลตายายประจำบ้าน  และศาลศาลาร่มไทร  ที่บุคลากร  คณะเจ้าหน้าที่  เคารพนับถือของหน่วยงาน  ในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ด้านหน้า  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา