กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้บริการ (คนพิการ)

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด   ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   นางวรรณภา  แพทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ   นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ   นางขจรศรี  รตางศุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   และคณะเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ  จำนวน ๗ อาคาร  ในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา