ประกาศรับสมัครงาน

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

7  กรกฏาคม  2566

อัพโหลดไฟล์ เป็น .PDF ได้ที่ อีเมลล์ bpkhome@dep.go.th
หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบทางได้ช่องทางเพจ #สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทาง Messenger