ประกาศราคากลาง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

10  กุมภาพันธ์  2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอนผู้ใช้บริการ 2 ชั้น พร้อมดิน (1 อาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดเอกสารแนบ