ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

4  พฤศจิกายน  2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ ภายใน สคพ.บางปะกง 

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

โหลดเอกสารแนบ