พก. เจ๋งคว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 จากผลงาน “ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjoy)”

วันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด พก. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “ชีวิตติดล้อ (Life On Vehicle Enjoy)” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ภาพประกอบ: