พก. แถลงข่าวความคืบหน้ากรณีนักพัฒนาสังคมทุจริตเงินราชการ

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แถลงข่าวความคืบหน้ากรณีนักพัฒนาสังคมทุจริตเงินราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ
ภาพประกอบ: