รมว.พม.เป็นประธานพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ บวงสรวงศาลพลเรือเอก กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และบวงสรวงพระประชาบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาพม.ครบรอบ19 ปี

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ บวงสรวงศาลพลเรือเอก กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และบวงสรวงพระประชาบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 19 ปี โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพม. เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภาพประกอบ: