พก. เข้าให้คำแนะนำการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ แก่หน่วยงานในสังกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางหฤหัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ และพัฒนาการบริการ แก่เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 ผลงาน โดยมีนางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านบางปะกง ให้การต้อนรับ
ภาพประกอบ: