พก. ร่วมงานแถลงข่าว งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 24 และโครงการสัมมนา การเสริมพลังคนตาบอดภายหลังโควิด-19

วันนี้ (9 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 24 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอดภายหลังโควิด-19 : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างยืดหยุ่น (Resilience) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Online Conference จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิตคนพิการ โดยมี นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน และดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมการแถลงข่าว
ภาพประกอบ: