พก. ร่วมงานโครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music My Love & My Family)

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานโครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music My Love & My Family) จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษ ที่เยาวชน จากมูลนิธิบ้านพระพรจำนวน 15 คน ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรก และได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต” เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาร่วมบรรเลง นอกจากนั้นยังได้บรรเลงเพลงความรักเพรียกหา และเพลง LOVE STORY เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ควบคุมการแสดงโดย อ.เทวัญ (เมธวัชร์) ทรัพย์แสนยากร นักแซกโซโฟนระดับประเทศ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด กระทรวง พม. เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพประกอบ: