พก. หารือเตรียมจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือและส่งมอบอาชีพให้คนพิการ

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นประธานหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือและส่งมอบอาชีพให้คนพิการ โดยบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ กรม พก. ร่วมจัดงานดังกล่าว ซึ่งกำหนดจัดงานวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้แทนบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Application
ภาพประกอบ: