การบริจาคเงิน และสิ่งของ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)
ท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของได้โดยตรงที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันหยุดราชการจะมีเจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคคอยให้บริการ
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-3359-9557 ต่อ 103  

การรับบริจาคเงิน

การบริจาคที่หน้าเคาท์เตอร์รับบริจาค มีขั้นตอนดังนี้

 • เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงินที่บริจาค ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย เช่น เพื่อสวัสดิการผู้พิการ เป็นต้น ลงในใบแสดงความจำนงบริจาค พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
 • เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
 • เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาค ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์

การบริจาคผ่านการโอนผ่านบัญชีธนาคาร มีขั้นตอนดังนี้

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สคพ.บางปะกง 0994000033036

โดยท่านสามารบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร

บัญชีเงินรับฝากอื่น  สคพ.บางปะกง
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-6-02637-8

โอนเงินแล้วแจ้ง เบอร์ 0-3359-9557-8 ต่อ103 หรืออีเมล์ : bpkhome@dep.go.th

มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ บ้านบางปะกง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการบ้านบางปะกง 0994000101945

โดยท่านสามารบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร

บัญชีเจาะจง (ค่าอาหาร, ค่ายา, สมทบอื่น ๆ)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-0-328976

*ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

บัญชีทั่วไป (ใช้ในกิจการมูลนิธิ)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-1-373118

*ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

การรับบริจาคสิ่งของ

การรับบริจาคสิ่งของ กรุณานำสิ่งของบริจาคมาลงรายการที่เจ้าหน้าที่โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

 • เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จำนวนสิ่งของที่บริจาค ลงในใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาค
 • เจ้าหน้าที่จะออกใบรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้บริจาค
 • เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบขอบคุณเป็นหนังสือราชการพร้อมสำเนาใบแสดงความจำนงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ ส่งไปตามที่อยู่ของท่านในอีก 1 สัปดาห์
สิ่งของที่ต้องการ
 1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไซส์ M และ L
 2. แชมพู
 3. ครีมอาบน้ำ
 4. สบู่
 5. น้ำยาฆ่าเชื้อ
 6. น้ำถูพื้น
 7. ไม้กวาดทางมะพร้าว
 8. แป้ง
ขออณุญาติ งดรับเสื้อผ้ามือ 2 เนื่องจากสถาการณ์ COVID-19