กิจกรรมเพื่อสังคม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

ให้การต้อนรับ คณะท่านธงชัย-คุณจินต์นพัศ-ท่านกรภพ รุ่งเจริญวิวัฒนา ท่านศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล และคณะภริยาอัยการ ได้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้คนพิการ สคพ.บางปะกง


วันที่ 27 มีนาคม 2566

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประธาน นายปุณณพัฒน์ พงษ์พัฒนาพานิช และข้าราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการตรวจลายนิ้วมือให้ผู้ใช้บริการ(คนพิการ) พร้อมจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลคนพิการ


วันที่ 27 มกราคม 2566

ให้การต้อนรับคณะชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำคณะโดยคุณทัตตระวัน รามนัฎ ภริยา ผอ.สนภ. 1 นทพ. แม่บ้านสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา พร้อมจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลคนพิการ


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565