เอกสารเผยแพร่

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

เอกสารเผยแพร่

E-Book คู่มือศูนย์คนพิการ

E-Book ต้นกล้าผลิตภัณฑ์

E-Book คู่มือคนพิการ

E-Book คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ในสถานการณ์ COVID-19

บริการของเรา
Previous
Next
bpkhome.org_Local_Logo_200px
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าสู่ Facebook Official Page   เข้าสู่ Instagram   เข้าสู่ Line Chat   เข้าสู่ Youtube Channel