ประกาศผู้ชนะการจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565