ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง