ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับผู้ใช้บริการ ภายในสถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง