สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์บริการคนพิการสาขา

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ เลขที่ 70 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์ติดต่อ 06-3117-7899, 0-3359-9557, 0-3359-9558
เบอร์โทรสาร 0-3359-9558

อีเมล์ bpkhome@dep.go.th, sarabun@bpkhome.org


Facebook
 www.facebook.com/bpkhome/
เว็บไซต์ www.bpkhome.org

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 106 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์ติดต่อ 08-1378-0083, 0-3273-5041 ถึง 2
เบอร์โทรสาร 0-3273-5043

อีเมล์ rachaburihome@dep.go.th


Facebook
 www.facebook.com/สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี
เว็บไซต์ www.ratchaburihome.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่ เลขที่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์ติดต่อ 0-2462-5232, 0-2818-5161, 08-4700-0559
เบอร์โทรสาร 08-4700-0559

อีเมล์ baanphrapradaeng@dep.go.th


Facebook
n/a
เว็บไซต์ www.baanphrapradaeng.org

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ เลขที่ 751 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์ติดต่อ 08-5485-4525, 0-4531-5319
เบอร์โทรสาร

อีเมล์ ubonhpd@dep.go.th


Facebook 
www.facebook.com/ubondisabled
เว็บไซต์ ubonhugpaeng.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 78/15 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ 0-2583-4246, 0-2583-4522
เบอร์โทรสาร 0-2583-4246 ต่อ 155

อีเมล์ rachawadeeying@dep.go.th


Facebook 
www.facebook.com/rachawadeeying
เว็บไซต์ www.ratchaburihome.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 78/6 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200
เบอร์ติดต่อ 0-2583-8426, 0-2584-6604
เบอร์โทรสาร 0-2583-2196

อีเมล์ banrajawadee@dep.go.th


Facebook 
n/a
เว็บไซต์ www.banrachawadee.com

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ 0-2583-6815 , 08-1919-0856
เบอร์โทรสาร 0-2583-4000

อีเมล์ fuengfah@dep.go.th


Facebook 
n/a
เว็บไซต์ www.fuengfah.com

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ 78/5 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ 0-2583-8396 ต่อ 110 หรือ 151 , 08-1905-2680
เบอร์โทรสาร 0-2583-7999 ต่อ 115

อีเมล์ nontapum@dep.go.th


Facebook 
www.facebook.com/nonthapum
เว็บไซต์ n/a

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่ เลขที่ 133 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์ติดต่อ 0-2577-2898 ต่อ 101, 08-1851-1327
เบอร์โทรสาร 0-2904-7348

อีเมล์ halfwayhouseforwomen@dep.go.th


Facebook
n/a
เว็บไซต์ halfwayhomeforwomen.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่ เลขที่ 130 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์ติดต่อ 08-1913-0906, 0-2577-1864
เบอร์โทรสาร 0-2577-2254

อีเมล์ halfwayhomeformen@dep.go.th


Facebook
n/a
เว็บไซต์ www.hpd-m.org

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์ติดต่อ 03-8241-7412, 08-1866-5129
เบอร์โทรสาร 0-3824-0137

อีเมล์ karunywet@dep.go.th


Facebook
n/a
เว็บไซต์ karunyawet.go.th

หน่วยงานต้นสังกัด
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ