ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สคพ.บางปะกง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง