ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ 2558
ภาพกิจกรรมการแสดงการกุศล "ปันน้ำใจให้คนพิการบ้านบางปะกง" วันที่ 25 สิงหาคม 2556
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมนำผู้รับไปถวายเทียน เนื่องในโอกสวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์บางคล้า วัดปากน้ำโจ้โล้ และวัดสมานรัตนาราม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เชิญร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
จดหมายข่าว
 
 
รายการอาหารจัดเลี้ยงประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
เจ้าภาพอาหารเช้า
เจ้าภาพอาหารกลางวัน
เจ้าภาพอาหารมื้อเย็น
สถานสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์
   
   
   
     
     

 

Free-counter-plus.com


สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
70 หมู่ 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-528290-91 โทรสาร. 038-528290-91