ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน
รายการจองเลี้ยงอาหารประจำเดือน
ขอรับบริจาคแผ่นซีดีภาพยนต์ (ด่วน)
รายการอาหารเลี้ยงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เจ้าภาพอาหารเช้า

เจ้าภาพอาหารกลางวัน

เจ้าภาพอาหารมื้อเย็น

คุณพินธิดา-ข้าวต้มหมู

บริษัท เดลต้า- แกงพแนงไก่, ไข่พะโล้, รวมมิตรทับทิมกรอบ, น้ำลำไย

คุณพยอม/คุณอรทัย-ข้าวมันไก่, ขนมรวมมิตร

 

 

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
70 หมู่ 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-528290-91 โทรสาร. 038-528290-91

Free-counter-plus.com