ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน
รายการจองเลี้ยงอาหารประจำเดือน
พิธีเปิดเตาเผาขยะไร้มลพิษ และกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล
 
รายการอาหารเลี้ยงวันที่ 22 ธันวาคม 2557

เจ้าภาพอาหารเช้า

เจ้าภาพอาหารกลางวัน

เจ้าภาพอาหารมื้อเย็น

สถานสงเคราะห์

คุณชนุประกร พรสุริยภัทธ์-ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่+น้ำลำไย

คุณศรราม จรุชัยสิทธิกุล-ข้าวมันไก่+ขนมรวมมิตร

 

 

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
70 หมู่ 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-528290-91 โทรสาร. 038-528290-91

Free-counter-plus.com