ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านคนครัว ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือคนไข้ ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างซ่อมบำรุง ประจำปี 58

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านดูแล บำรุงต้นไม้ และสนามหญ้า ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านดูแลคนพิการ ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มคนพิการ 
ประจำปี 58

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านช่วยการบัญชี ประจำปี 58
ด่วนมาก!!!!!ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้มีจิตศรัทธา บริจาคหม้อหุงข้าวใช้แก๊ส ขนาด 10 ลิตร จำนวน 6 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเิติม 038-528290-1
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ 2558

ภาพกิจกรรมการแสดงการกุศล "ปันน้ำใจให้คนพิการบ้านบางปะกง" วันที่ 25 สิงหาคม 2556

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมนำผู้รับไปถวายเทียน เนื่องในโอกสวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์บางคล้า วัดปากน้ำโจ้โล้ และวัดสมานรัตนาราม
ดาวน์โหลดเอกสาร

เชิญร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง

จดหมายข่าว

 
 

รายการอาหารจัดเลี้ยงประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เจ้าภาพอาหารเช้า

เจ้าภาพอาหารกลางวัน

เจ้าภาพอาหารมื้อเย็น

สถานสงเคราะห์

สถานสงเคราะห์

สถานสงเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free-counter-plus.com


สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
70 หมู่ 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-528290-91 โทรสาร. 038-528290-91