ทำเนียบผู้บริหาร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

รายนามผู้ปกครอง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด
ว่าที่ร้อยตรีณัทกร ธงสอาด

23 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน

LINE_ALBUM_บุคลากร_210909
นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ

9 ม.ค. 2563 - 22 ก.ย. 2564

นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร_0
นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร

9 ก.พ. 2561 - 29 พ.ย. 2562

นางเตือนใจ คงสมบัติ
นางเตือนใจ คงสมบัติ

17 ก.พ. 2558 - 9 ก.พ. 2561

Previous
Next
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าสู่ Facebook Official Page   เข้าสู่ Instagram   เข้าสู่ Line Chat   เข้าสู่ Youtube Channel