ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (สคพ.บางปะกง)

ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในสถานคุ้มครองฯ


วันที่ 1 มีนาคม 2566
เวลา 13.00 น

โครงการฝึกอบรมการปลูกผักในโรงเรือน เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่อาชีพและการมีงานทำ

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 น.

ให้การต้อนรับ อบต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เข้ามาศึกษาดูงาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.

การจัดระเบียบขอทานในชุมชนอำเภอบางปะกง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 17.00 น.

การดูแลด้านสวัสดิการ
ให้ผู้ใช้บริการ
(ทำบัตรประชาชน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 น.

สคพ.บางปะกง ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 น.

ให้การต้อนรับคณะข้าราชการพิสูจน์หลักฐาน จ.ฉะเชิงเทรา


วันที่ 27 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น.

ขอรับกายอุปกรณ์ใหม่
ให้คนพิการ


วันที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 13.30 น.

ร่วมกิจกรรม KickOff
"จริยธรรมนำ Life ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์"

วันที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 09.30 น.

พิธีทำบุญวันสถาปนา
ครบรอบ 42 ปี


วันที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 07.30 น.

การประชุมติดตามการทำมารรฐานของ สพค.บางปะกง
(ครั้งที่2)


วันที่ 12 มกราคม 2566
เวลา 14.00 น.

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม พก. ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 มกราคม 2566
เวลา 10.30 น.

bpkhome.org_Local_Logo_200px
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา