ติดต่อเรา

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สคพ. บางปะกง ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม เสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือการดำเนินงานของเรา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่ 70 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท(สายเก่า)
ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24130

033-599-557 ถึง 558
033-599-558
bpkhome@dep.go.th
bangpakongorg1@gmail.com

ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูล สคพ.บางประกง
ประกาศหน่วยงาน