ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาพม.ครบรอบ 19 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น.นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 19 ปี โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม.เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตึกใหม่)
ภาพประกอบ: